Johan Lindholm

Paus i förhandlingarna för Byggavtalet

Förhandlingarna mellan fackförbundet Byggnads och motparten Sveriges Byggindustrier har tagit en paus.
– Vi tycker inte lika och det är tuffa förhandlingar där vi måste ge och ta på båda sidor, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Publicerad:

– Byggnads medlemmar tog i förra avtalsrörelsen sitt ansvar och strejkade. Vi byggnadsarbetare ville få upp de viktiga frågorna kring branschens återväxt på bordet: att få fler unga att välja bygg, att få kvinnor att välja bygg, att få in nyanlända i branschen. Att tillgodose behovet av lärlingsplatser. Vi visste redan då att om inte dessa frågor inte diskuterades och löstes så kommer vi inte att klara att bygga bort bostadsbristen, säger Johan Lindholm.

– I år har vi fått med arbetsgivarna på tåget och vi har tillsammans kunnat diskutera de frågorna som vi i facket tycker är viktigast: hur vi får byggbranschen att bli en bransch för alla. En bransch som är både trygg och schysst, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

– Våra medlemmar säljer sin tid och sin arbetskraft till arbetsgivaren och har gett oss i uppdrag att förhandla lön och villkor. Det är ett stort ansvar. Vi och motparten tycker inte lika och det är tuffa förhandlingar där vi måste ge och ta på båda sidor. Men vi hoppas fortfarande på att vi ska nå en kompromiss som vi båda kan enas kring, säger Johan Lindholm.

– Förhandlingsviljan har varit god hos båda parter, men för tillfället har vi olika syn på vad det innebär att förhandla. Vi är överens om mycket, med det finns ett par frågor där vi upplever att vår motpart inte vill förhandla med oss utan bara berättar för oss hur det ska vara, säger Torbjörn Hagelin.

Det nuvarande Byggavtalet löper ut på söndag. Det gamla avtalet gäller tills det att ett nytt är underskrivet. Förhandlingarna förväntas återupptas på tisdag.

Uppdaterad:
Kategorier: