Historiskt avtal

Avtalsrörelsen 2020: Alla nya kollektivavtal klara

Alla nya kollektivavtal är nu klara. Den 26 november tecknades ett nytt Byggavtal. Det inkluderade bland annat utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, ett förbättrat huvudentreprenörsansvar och fler verktyg för att komma åt lönedumpning. Den 4 december blev Plåt- och ventilationsavtalet samt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl klara, den 9 december tecknades ett nytt Glasmästeriavtal och den 11 december ett nytt Entreprenadmaskinavtal. Bemanningsavtalet, som förhandlas gemensamt med LO, blev klart den 17 december.

– I den här avtalsrörelsen har vi visat för hela Sverige att byggbranschen behöver mer ordning och reda, säkrare arbetsmiljö och ökad jämställdhet. Vi har fått driva arbetsgivarna framför oss i de här frågorna och jag är stolt över att vi nu kan leverera på samtliga punkter. Det finns fortfarande mycket jobb kvar att göra, arbetet för en sundare byggbransch slutar aldrig, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Byggavtalet

Plåt- och ventilationsavtalet

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Glasmästeriavtalet

Entreprenadmaskinavtalet

Bemanningsavtalet

Uppdaterad: