Aktuellt från avtalsrörelsen

 • Kampen mot fusket i fokus när byggbranschens avtalsrörelse startar om

  Krafttag mot fusk och dumpade villkor. Rätt att kunna jobba utan att riskera livet och hälsan. Ett pensionssystem som är anpassat efter verkligheten med pension från första arbetade timmen. Det är några av de krav...

 • Byggnads och Byggföretagen når överenskommelse om ömsesidig fredsplikt

  Byggnads och motparten Byggföretagen har under våren haft oenighet om datumet för förlängningen (prolongering) av kollektivavtalet. Idag har parterna istället enats om en tillfällig fredsplikt till och med 15 novem...

 • Vad händer med lönerna på grund av pausen?

  Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin förklarar här läget kring den pausade avtalsrörelsen och hur det påverkar lönerna.

 • Byggnads ser positivt på uppehåll i avtalsförhandlingarna: ”Behöver fokusera krafterna på annat”

  LO-styrelsen fattade igår beslut om att förhandlingarna i årets avtalsrörelsen tillfälligt tar paus och återupptas 1 oktober. Orsaken är den osäkerhet som just nu råder i samhället på grund av Covid-19. Det finns också en stor oro för att antalet var...

 • Avtalsyrkanden från Glasbranschföreningen

  Byggnads vill: Att du ska få högre pension och pension från första arbetade timmen. Införa förrättningstillägg och förhöjt traktamente. Att du ska få höjt friskvårdsbidrag. Att du ska få högre OB-tillägg. Ha vassare verktyg för att få bort lönedumpn...

 • Avtalsyrkanden från Maskinentreprenörerna

  Byggnads vill: Att du ska få högre pension och pension från första arbetade timme. Att det begränsas hur mycket du arbetar på obekväm arbetstid. Att företaget betalar din friskvård. Att du ska få högre OB- och övertidsersättning. Att de ska finnas v...

 • Avtalsyrkanden från Plåt & Ventföretagen

  Byggnads vill: Att alla anställda ska ha rätt till företagshälsovård. Att du ska få högre pension och pension från första arbetade timme. Att anställda från andra länder ska ha samma rätt till reseersättning och traktamente. Att du ska få fler semes...

 • Avtalsyrkanden från Installatörsföretagen

  Byggnads vill: Skärpa reglerna för in- och utlåning av personal Införa rättvis fördelning av lärlingslönerna Att du får fler semesterdagar Att du får högre ersättning vid beredskap Skärpa arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering och arbetsanpassning...

 • Avtalsyrkanden från Byggföretagen

  Byggnads vill: Att Byggnads måste godkänna allt arbete på kvällar och helger. Att anställda från andra länder ska ha samma rätt till reseersättning och traktamente. Att företagen ska kunna bevisa...

 • Byggnads och Glasbranschföreningen växlar avtalsyrkanden
  • Pressmeddelande

  Idag växlar Byggnads och Glasbranschföreningen avtalsyrkanden på Glasmästeriavtalet. Fusk och lönedumpning måste kvävas redan i sin linda för att branschen ska utvecklas på ett positivt sätt. Bättre lön och bättre arbetsmiljö är också nyckelfrågor fö...

Uppdaterad: