Aktuellt från avtalsrörelsen

 • Vad händer med lönerna på grund av pausen?

  Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin förklarar här läget kring den pausade avtalsrörelsen och hur det påverkar lönerna.

 • Byggnads ser positivt på uppehåll i avtalsförhandlingarna: ”Behöver fokusera krafterna på annat”

  LO-styrelsen fattade igår beslut om att förhandlingarna i årets avtalsrörelsen tillfälligt tar paus och återupptas 1 oktober. Orsaken är den osäkerhet som just nu råder i samhället på grund av Covid-19. Det finns också en stor oro för att antalet var...

 • Avtalsyrkanden från Glasbranschföreningen

  Byggnads vill: Att du ska få högre pension och pension från första arbetade timmen. Införa förrättningstillägg och förhöjt traktamente. Att du ska få höjt friskvårdsbidrag. Att du ska få högre OB-tillägg. Ha vassare verktyg för att få bort lönedumpn...

 • Avtalsyrkanden från Maskinentreprenörerna

  Byggnads vill: Att du ska få högre pension och pension från första arbetade timme. Att det begränsas hur mycket du arbetar på obekväm arbetstid. Att företaget betalar din friskvård. Att du ska få högre OB- och övertidsersättning. Att de ska finnas v...

 • Avtalsyrkanden från Plåt & Ventföretagen

  Byggnads vill: Att alla anställda ska ha rätt till företagshälsovård. Att du ska få högre pension och pension från första arbetade timme. Att anställda från andra länder ska ha samma rätt till reseersättning och traktamente. Att du ska få fler semes...

 • Avtalsyrkanden från Installatörsföretagen

  Byggnads vill: Skärpa reglerna för in- och utlåning av personal Införa rättvis fördelning av lärlingslönerna Att du får fler semesterdagar Att du får högre ersättning vid beredskap Skärpa arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering och arbetsanpassning...

 • Avtalsyrkanden från Byggföretagen

  Byggnads vill: Att Byggnads behöver ge sitt godkännande om du ska jobba på kvällar och helger. Att anställda från andra länder ska ha samma rätt till reseersättning och traktamente. Att företagen ska kunna bevisa att underentreprenörer följer kollek...

 • Byggnads och Glasbranschföreningen växlar avtalsyrkanden
  • Pressmeddelande

  Idag växlar Byggnads och Glasbranschföreningen avtalsyrkanden på Glasmästeriavtalet. Fusk och lönedumpning måste kvävas redan i sin linda för att branschen ska utvecklas på ett positivt sätt. Bättre lön och bättre arbetsmiljö är också nyckelfrågor fö...

 • LO växlar avtalsyrkanden med Kompetensföretagen för Bemanningsavtalet

  LO:s avtalsyrkanden för Bemanningsavalet Kompetensföretagens avtalsyrkanden för Bemanningsavtalet

 • Byggnads och Byggföretagen växlar avtalsyrkanden
  • Pressmeddelande

  Idag växlar Byggnads och Byggföretagen avtalsyrkanden på Byggavtalet. 7 000 har skrivit under Byggnads krav på ordning och reda. Hundratals vittnesmål talar sitt tydliga språk. Det är dags att städa byggbranschen.

Uppdaterad: