Torbjörn Hagelin

Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Avtalsförhandlingarna är i full gång

Avtalsförhandlingarna mellan Byggnads och arbetsgivarorganisationerna är nu i gång på allvar och delegationerna har hunnit träffas flera gånger. 

Publicerad:

Överlag har alla yrkanden diskuterats, och när förhandlingarna fortsätter vet respektive förhandlingsdelegation mer hur spelplanen ser ut.

För mer information om avtalsförhandlingarna, se rapporter från respektive avtal. Där kan du även skriva upp om du vill få uppdateringar direkt via SMS och e-post.

Uppdaterad: