Avtalsyrkanden från Installatörsföretagen

Publicerad:

Byggnads vill:

 • Skärpa reglerna för in- och utlåning av personal
 • Införa rättvis fördelning av lärlingslönerna
 • Att du får fler semesterdagar
 • Att du får högre ersättning vid beredskap
 • Skärpa arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering och arbetsanpassning
 • Ta bort yrkesgruppen Övrig arbetare ur avtalet

Installatörsföretagen vill:

 • Göra det lättare att ta in inhyrd personal
 • Utöka tiden med lärlingslön med ytterligare en period
 • Minska din arbetstidsförkortning
 • Att du ska jobba mer när arbetsgivaren kräver, exempelvis på sommaren
 • Skärpa reglerna när du säger upp dig
 • Splittra upp avtalet i fler yrkesgrupper
Uppdaterad: