Avtalsyrkanden från Plåt & Ventföretagen

Publicerad:

Byggnads vill:

 • Att alla anställda ska ha rätt till företagshälsovård.
 • Att du ska få högre pension och pension från första arbetade timme.
 • Att anställda från andra länder ska ha samma rätt till reseersättning och traktamente.
 • Att du ska få fler semesterdagar.
 • Att arbetsgivare som inte gör riskbedömningar ska betala skadestånd om det sker en olycka.
 • Att regionala skyddsombud har rätt att besöka alla företag med kollektivavtal.
 • Att arbetsgivaren tar ett större ansvar för att utreda och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.
 • Att alla din förmåner och ersättningar tydligt finns med på din lönespecifikationen.

Plåt & Ventföretagen vill:

 • Att du ska jobba längre under sommaren.
 • Ge dig sänkt lön om du begår ett misstag.
 • Fördela den avtalade lönepotten efter ”prestation”.
 • GPS-övervaka dig.
 • Slippa ge dig semesterlön på arbetstidsförkortningen.
 • Slopa din rätt till övertidsersättning eller OB-ersättning.
 • Slippa ge dig information om sparad semester och arbetstidsförkortning på lönespecifikationerna.
 • Skärpa reglerna när du säger upp dig.
Uppdaterad: