Torbjörn Hagelin

Klart med nytt Glasmästeriavtal

I dag har Byggnads och motparten Glasbranschföreningen enats om ett nytt kollektivavtal för glasbranschen. Avtalet omfattar cirka 4 000 anställda och innehåller, utöver många av de överenskommelser som gjordes på Byggavtalet, arbetsgrupper för att utveckla bland annat företagshälsan och arbetet mot sexuella trakasserier.

Publicerad:

– Det är glädjande att vi är i mål med ytterligare ett viktigt avtal. Vi fortsätter flytta fram medlemmarnas positioner och det märks inte minst i pensionsfrågan som Byggnads drivit under en lång tid, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– Det här har varit en tuff avtalsrörelsen och förhandlingarna runt Glasmästeriavtalet har inte varit annorlunda. Nu när förhandlingarna är avslutade kommer vi lägga all kraft på de arbetsgrupper vi tagit fram för att ytterligare utveckla branschen, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

I likhet med tidigare tecknade avtal är avtalslängden 1 december 2020 till 30 april 2023 där båda parter har rätt att säga upp avtalet senast den 31 oktober 2021. Avtalet löper då ut den 30 april 2022. Avtalet innehåller löneökningar enligt märket på 5,4 %.

Avtalet innehåller bland annat:

  • Tydligare lönespecifikationer och definition av lön.
  • Förbättrat huvudentreprenörsansvar.
  • Pensionsavsättning från 22 års ålder.
  • Högre pensionsavsättning till alla som omfattas av avtalet.
  • Graviditetslön för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan.
  • Fler och högre extra löneutbetalningar kan göras utan att betraktas som ackord.

Arbetsgrupper mellan parterna under perioden 2020-2023:

  • Arbetsgrupp för att öka kvalitén och kraven vid upphandling av Företagshälsa och hälsokontroller.
  • Digitalisering.
  • Rekommendation för arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier.
  • Utbildning för särskilt utsedda regionala skyddsombud med fokus på Glasbranschens arbetsmiljöfrågor.

Relaterad information

Uppdaterad: