Aktuellt från avtalsrörelsen

 • Avtalsyrkanden från Plåt & Ventföretagen

  Byggnads vill: Att alla anställda ska ha rätt till företagshälsovård. Att du ska få högre pension och pension från första arbetade timme. Att anställda från andra länder ska ha samma rätt till reseersättning och traktamente. Att du ska få fler semes...

 • Avtalsyrkanden från Installatörsföretagen

  Byggnads vill: Skärpa reglerna för in- och utlåning av personal Införa rättvis fördelning av lärlingslönerna Att du får fler semesterdagar Att du får högre ersättning vid beredskap Skärpa arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering och arbetsanpassning...

 • Avtalsyrkanden från Byggföretagen

  Byggnads vill: Att Byggnads måste godkänna allt arbete på kvällar och helger. Att anställda från andra länder ska ha samma rätt till reseersättning och traktamente. Att företagen ska kunna bevisa...

 • Byggnads och Glasbranschföreningen växlar avtalsyrkanden
  • Pressmeddelande

  Idag växlar Byggnads och Glasbranschföreningen avtalsyrkanden på Glasmästeriavtalet. Fusk och lönedumpning måste kvävas redan i sin linda för att branschen ska utvecklas på ett positivt sätt. Bättre lön och bättre arbetsmiljö är också nyckelfrågor fö...

 • LO växlar avtalsyrkanden med Kompetensföretagen för Bemanningsavtalet

  LO:s avtalsyrkanden för Bemanningsavalet Kompetensföretagens avtalsyrkanden för Bemanningsavtalet

Uppdaterad: