Avtalsrörelsen i Byggnads 2020: Så går det till

En avtalsrörelse innebär att nya kollektivavtal förhandlas fram av fackförbunden och arbetsgivarnas organisationer. De kommer överens om vilka löner och villkor som ska gälla på arbetsplatsen.

Avtalsrörelsen i Byggnads 2020. Så går det till!

Avtalsrörelsen i Byggnads 2020. Så går det till! (Illustrationen finns även i PDF-dokumentet nedan.)

Avtalsrörelsen i Byggnads sker i fyra olika steg:

Insamling av förslag från medlemmar

 1. Du som medlem föreslår förändringar i kollektivavtalet, själv eller tillsammans med dina arbetskamrater i din medlemskrets.
 2. Medlemmar och förtroendevalda diskuterar regionalt eller utifrån yrkesgrupp och lämnar fler förslag.
 3. Tillsammans med övriga fackförbund inom LO tas gemensamma krav fram.
 4. Förbundet läser igenom alla motioner.

Motioner blir till avtalskrav

 1. Byggnads avtalssekreterare tar fram förslag på krav att lämna till arbetsgivaren. Förslagen diskuteras även med avtalsrådet.
 2. Byggnads förbundsstyrelse beslutar vilka krav Byggnads ska lägga fram för de olika avtalen.

Förhandling med arbetsgivarna

 1. Gällande kollektivavtal sägs upp senast två månader innan avtalen löper ut.
 2. Förhandlingsdelegationerna träffas med arbetsgivarna och diskuterar utveckling av kollektivavtalen. Det finns en delegation för varje kollektivavtal och de är utsedda av Byggnads förbundsstyrelse.
 3. Alla avtal löper ut sista april, förutom Entreprenadmaskinavtalet som löper ut sista maj. Om avtalen inte är klara när avtalen löper ut kan det bli strejk. (På grund av Coronapandemin har dessa datum förändrats för avtalsrörelsen 2020.)
 4. Byggnads förbundsstyrelse fattar beslut om ett avtal ska skrivas under. Om arbetsgivaren också säger ja, är den centrala avtalsrörelsen slut.

Genomförande

 1. Byggnads ser till att kollektivavtalet följs på byggarbetsplatserna.
Uppdaterad: