Avtalsrörelsen 2020: Glasmästeriavtalet

2020-12-09: I dag har Byggnads och motparten Glasbranschföreningen enats om ett nytt kollektivavtal för glasbranschen.

2020-12-08: Efter ett avbrott i förhandlingarna är kontakter mellan Byggnads och Glasbranschföreningen återupprättade. Just nu pågår en slutspurt för att kunna träffa ett nytt Glasmästeriavtal.

2020-12-04: Avtalsförhandlingarna på Glasmästeriavtalet går trögt, förhandlingarna har avbrutits på torsdagskvällen. Inga nya tider för förhandling är inplanerade.

2020-11-30: I dag förhandlar vi med Glasbranschföreningen på eftermiddagen och det fortsätter sannolikt sent in på kvällen.

2020-11-27: I går tecknades ett nytt Byggavtal och därmed avblåstes Byggnads varsel om strejk. Förhandlingarna mellan Byggnads och Glasbranschföreningen för ett nytt Glasmästeriavtal har växlat upp och går nu in i en intensiv slutfas.

2020-11-13: I går fortsatte avtalsförhandlingar för Sveriges alla glasmästeriarbetare och bilglastekniker. Under dagen avhandlades framförallt:

 • Byggnads viktiga yrkanden om bättre och tryggare arbetsmiljö. 
 • Förutsättningarna för skyddsombuden och regionala skyddsombudens arbete. 
 • Vikten av en bra företagsanpassad företagshälsovård.
 • Problemet med trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatser.
 • Frågor om lönebildning och löneregler i Glasmästeriavtalet.

Nästa förhandling är tisdagen den 24 november.

2020-11-05: Den 3 november fortsatte vi våra avtalsförhandlingar för Sveriges alla glasmästeriarbetare och bilglastekniker. Vi avhandlade framför allt dessa frågor:

 • Industrins märke och hur vi ska förhålla oss till det.
 • Byggnads krav om retroaktiv lön.
 • Nuvarande löneläge och framtida löneutveckling.
 • Byggnads skepsis mot arbetsgivarens förslag om förändring av arbetstiden.

Nästa förhandlingstillfälle är tisdagen den 10 november.

2020-10-28: I går fortsatte avtalsförhandlingarna mellan Byggnads och Glasbranschföreningen för kollektivavtalet som gäller för glasmästeriarbetare och bilglastekniker. Frågor som diskuterades var:

 • Löneutveckling och nuvarande löneläge.
 • Produktivitetsutvecklingen i branschen, ledarskap, samverkan samt motivationsteorier kopplat till utvecklingsavtalet.
 • Sund konkurrens, ordning och reda.
 • Modeller och forskning kring lönesystem.
 • Förebyggande kvalificerad företagshälsovård.
 • Arbetsmiljö – samverkan, riskbedömning och åtgärder.
 • Semesterbestämmelser och utökat antal semesterdagar.
 • Arbetstidsbestämmelser och kompetensförsörjning.

Delegationerna ses igen för förhandling tisdagen den 3 november.

2020-10-05: Nu drar avtalsförhandlingarna mellan Byggnads och Glasbranschföreningen igång igen. Läs mer om vad vi fokuserar mest på.

2020-03-24: Avtalsrörelsen skjuts upp på grund av Corona. Kommer återupptas i oktober igen. Läs mer om beslutet om uppehåll.

2020-03-10: Det skiljer en hel del mellan våra avtalsyrkanden och motpartens. Här kan du läsa vad vi vill och vad Glasbranschföreningen vill.

2020-02-14: I dag växlar Byggnads och Glasbranschföreningen avtalsyrkanden på Glasmästeriavtalet. Fusk och lönedumpning måste kvävas redan i sin linda för att branschen ska utvecklas på ett positivt sätt. Bättre lön och bättre arbetsmiljö är också nyckelfrågor för att kunna attrahera morgondagens skickligaste hantverkare. Läs mer: Byggnads och Glasbranschföreningen växlar avtalsyrkanden

Aktuellt via SMS

Vill du ha avtalsinformation om Glasmästeriavtalet via SMS eller e-post? Skriv upp dig här.

Uppdaterad: