Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl i korthet

 • Avtalslängden gäller för perioden 4 december 2020 till 30 april 2023.
 • Båda parter har rätt att säga upp avtalet senast den 31 oktober 2021. Avtalet löper då ut den 30 april 2022.
 • Löneökningar enligt märket på 5,4 %, delad i två revisionsperioder:
  • Period 1: För perioden 1 december 2020 till den 30 april 2022 höjs lönen med 3 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,27 %.
   • Lägsta löneökningar är 5,78 kronor i timmen eller 1 006 kronor per månad.
   • Lägstalön utges med 176 kronor per timme, 30 624 kronor per månad.
  • Period 2: För perioden den 1 maj 2022 till den 30 april 2023 höjs lönen med 2,4 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,37 %.
   •  Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 4,42 kronor i timmen eller 769 kronor per månad.
   • Lägstalön utges med 180,50 kronor per timme eller 31 407 kronor per månad.
 • Extra pensionsavsättningar med 0,3 % under avtalsperioden även för dem under 25 år.
 • Uppgörelse enligt märket som under avtalsperioden kommer att ge pensionsavsättning från 22 års ålder.
 • Höjd ersättning vid beredskap.
 • Den lägsta ackordsfaktorn (inom geografisk indelning 3) kommer att försvinna efter första april 2021.
 • Tydligare regler för avstämningar vid ackordsarbete.
 • Definitionen av lön innefattar inte exempelvis traktamenten och övriga ersättningar.
 • Regionala skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal.
 • Förbättrat huvudentreprenörsansvar. Uppsnabbad och förenklad process för att granska misstänkt kollektivavtalsbrott samt utökat ansvar för huvudentreprenören.
 • Minskad tid för in- och utlåning till 20 dagar (i dag 30 dagar).
 • Ändrat arbetstidsmått till 45–35 timmar under 4 veckor (i dag 43–37).
 • Fler uppgifter ska listas på lönespecifikationerna.
 • Gravidlön med 10 % av lönen för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan.
 • Möjlighet att flytta arbetstidsförkortning vid föräldraledighet.
 • Arbetsgrupper mellan parterna under perioden 2020–2023:
  • Översyn av resor och kostnadsersättningar.
  • Digitaliseringen i branschen.
  • Olika lönemodeller som finns i avtalet eller framtida lönemodeller.
  • Arbetstidsregler.
  • Utbildningsavtalet.
  • Olika yrkesgrupper som finns i branschen.
Uppdaterad: