Byggnadsarbetare och Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Tidsplan för avtalsrörelsen 2020

Byggnads går framåt. Det är bra, för ju fler vi blir desto mer kan vi påverka. Under avtalsrörelsen 2020 kommer vi tillsammans göra allt vi kan för att göra Sveriges byggnadsarbetare starkare, stoltare och tryggare. Vi är händerna som bygger Sverige. Vi förtjänar bättre och säkrare arbetsplatser och vår del av byggföretagens stora vinster!

I år är det avtalsrörelse. Då omförhandlar Byggnads de sex olika kollektivavtalen med våra olika motparter i branschen.

september–Oktober 2020

Avtalsförhandlingarna fortsätter, efter avbrott på grund av Coronaviruset.

 • 10, 23 september samt 6, 13, 20, 23 oktober: Förhandlingar på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.
 • 22 september samt 5, 6, 14, 26, 27 oktober: Förhandlingar på Glasmästeriavtalet.
 • 25 september, 5, 8, 19, 28–29 oktober: Förhandlingar på Entreprenadmaskinavtalet.
 • 5, 13–15, 26–27 oktober: Förhandlingar på Plåt- och ventilationsavtalet.
 • 9, 16, 21, 22, 23 och 28 oktober: Förhandlingar på Byggavtalet.
 • 21, 23 oktober: Förhandlingar på Bemanningsavtalet.

November 2020

 • 2–6, 9–13, 16–20 november: Förhandlingar på Byggavtalet.
 • 2–6, 9–13 november: Förhandlingar på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.
 • 2, 3, 11, 12, 24, 25, 27 november: Förhandlingar på Glasmästeriavtalet.
 • 3–4, 16, 20 november: Förhandlingar på Plåt- och ventilationsavtalet.
 • 2, 4, 9, 10, 13, 19, 28–29, 30 november: Förhandlingar på Bemanningsavtalet.
 • 5–6, 9–10 november: Förhandlingar på Entreprenadmaskinavtalet.

December 2020

 • 1–2, 4, 10 december: Förhandlingar på Entreprenadmaskinavtalet.

 

Detta hände under 2019 och 2020, innan avbrottet 

Februari 2019

Information skickas ut angående regionala avtalsrådsträffar.

Mars 2019

Information skickas ut om inlämnande av avtalsförslag.

Maj 2019

Förhandlingsdelegation och konfliktgrupp sätts samman.

Våren och sommaren 2019

Medlemmar och kretsar skriver avtalsmotioner.

Augusti och september 2019

Avtalsmotionerna behandlas under möten i medlemskretsarna i Byggnads elva regioner. Sista datum för enskilda medlemmar och för kretsarna att lämna in sina motioner till Byggnads i respektive region varierar. Läs vad som gäller för Byggnads i din region.

Förbundsstyrelsen beslutar om vilka representanter som ingår i förhandlingsdelegationerna. Förbundsstyrelsen beslutar även om representanter i konfliktgrupp på förbundskontoret samt Byggnads representant i förhandlingsdelegation på Bemanningsavtalet.

Förslag till delegationer för de olika avtalen tas upp på arbetsutskottet. Arbetsutskittet tar även upp förslag till förhandlingsdelegation på Bemanningsavtalet samt till förbundets representanter i konfliktgruppen.

Samtliga regioner ska från och med nu även utse konfliktansvariga och ersättare i respektive region (det ska senast vara klart den 2 december).

Regionala träffar med avtalsrådets ledamöter, regionens avtalsansvariga och förbundsstyrelsen.

September och oktober 2019

Motionerna behandlas i Byggnads elva regionstyrelser. Regionala avtalsråd genomförs på fem ställen i landet. Även rikskonferenser, som har motionsrätt, genomförs.

Ett gemensamt arbete fortsätter inom LO, för att se vilka krav som ska lyftas centralt.

23 oktober: Nu tas beslut kring de gemensamma kraven inom LO.

November och december 2019

Motionerna behandlas och tas i regionfullmäktige i Byggnads elva regioner. Förhandlingsdagar planeras in med motparterna. Lansering av Byggnads kommunikationskampanj för avtalsrörelsen. Förhandlingsdelegationerna kallas till ett första uppstartsmöte. Förslag till arbetsutskottet – begäran om förhandlingar angående nya kollektivavtal med respektive motpart.

3 november: Siffersättningen inom LO ska vara klar.

4 november: Förslag till arbetsutskottet/förbundsstyrelsen om gemensamma krav inom LO inför avtalsrörelsen 2020.

10 december: Beslut kring avtalsförslag på Bemanningsavtalet.

13 december: Sista dag för Byggnads regioner att skicka in motionerna till förbundet. Motionerna ställs sen samman.

Avtalen sägs upp för omförhandling:

 • Byggavtalet (senast 2020-02-29)
 • Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (senast 2020-02-29)
 • Plåt- och Ventilationsavtalet (senast 2020-02-29)
 • Glasmästeriavtalet (senast 2020-02-29)
 • Entreprenadmaskinavtalet (senast 2020-03-31)
 • Bemanningsavtalet

Januari 2020

Avtalssekreteraren presenterar förslag på yrkanden till förbundsstyrelsen. Avtalsrådet rekommenderar förbundsstyrelsen att anta yrkanden.

13 januari: Arbetsutskottet beslutar kring förslag till avtalsyrkanden på samtliga avtalsområden.

20–21 januari: Förbundsstyrelsen beslutar kring yrkandena på samtliga avtalsområden.

30 januari: Avtalsrådet sammanträder för första gången.

Februari 2020

Gällande avtal sägs upp för omförhandling. Avtalsyrkanden växlas mellan Byggnads och de olika motparterna:

 • 11 februari: Installatörsföretagen/Byggnads.
 • 12 februari: Maskinentreprenörerna/Byggnads samt Plåt & Ventföretagen/Byggnads.
 • 13 februari: Byggföretagen/Byggnads.
 • 14 februari: Glasbranschföreningen/Byggnads.
 • Preliminärt i slutet av februari: Kompetensföretagen/LO växlar yrkanden.
 • 18 februari: Första förhandlingsdatum för Teknikinstallationsavtalet VVS & kyl.
Uppdaterad: