Tidsplan för avtalsrörelsen 2020

Byggnads går framåt. Det är bra, för ju fler vi blir desto mer kan vi påverka. Under avtalsrörelsen 2020 kommer vi tillsammans göra allt vi kan för att göra Sveriges byggnadsarbetare starkare, stoltare och tryggare. Vi är händerna som bygger Sverige. Vi förtjänar bättre och säkrare arbetsplatser och vår del av byggföretagens stora vinster!

Nästa år är det avtalsrörelse. Då omförhandlar Byggnads sina sex olika kollektivavtal med våra olika motparter i branschen.

Ungefär så här ser tidplanen ut:

2019

Våren och sommaren

Medlemmar och kretsar skriver avtalsmotioner. Det kan du enkelt göra här.

Augusti och september

Avtalsmotionerna behandlas under möten i medlemskretsarna i Byggnads elva regioner. Sista datum för enskilda medlemmar och för kretsarna att lämna in sina motioner till Byggnads i respektive region varierar. Läs vad som gäller för Byggnads i din region.

Regionala träffar med avtalsrådets ledamöter, regionens avtalsansvariga och förbundsstyrelsen genomförs på följande datum:

  • Halmstad, 2019-08-27 – för Byggnads Väst och Byggnads Skåne
  • Nässjö, 2019-08-28 – för Byggnads Öst och Byggnads Småland-Blekinge
  • Örebro, 2019-09-05 – för Byggnads Stockholm-Gotland, Byggnads Mälardalen och Byggnads Örebro-Värmland
  • Luleå, 2019-09-11 – för Byggnads Norrbotten och Byggnads Västerbotten
  • Sundsvall, 2019-09-12 – för Byggnads MellanNorrland och Byggnads GävleDala

Hösten

Ett gemensamt arbete pågår inom LO, för att se vilka krav som ska lyftas centralt.

September och oktober

Motionerna behandlas i Byggnads elva regionstyrelser. Regionala avtalsråd genomförs på fem ställen i landet. Även rikskonferenser, som har motionsrätt, genomförs.

November och december

Motionerna behandlas och tas i regionfullmäktige i Byggnads elva regioner.
Lansering av Byggnads kommunikationskampanj för avtalsrörelsen.

13 december

Sista dag för Byggnads regioner att skicka in motionerna till förbundet.

2020

Januari

Avtalssekreteraren presenterar förslag på yrkanden till förbundsstyrelsen. Avtalsrådet rekommenderar förbundsstyrelsen att anta yrkanden.

Februari

Avtalsyrkanden lämnas till Byggnads motparter. Gällande avtal sägs upp för omförhandling.

Mars och april

Avtalsförhandling mellan Byggnads och arbetsgivareorganisationerna i byggbranschen (Sveriges Byggindustrier, BI, Maskinentreprenörerna, ME, Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen, VVS Företagen och Kompetensföretagen).

30 april

Samtliga våra avtal förutom Entreprenadmaskinavtalet löper ut.

31 maj

Entreprenadmaskinavtalet löper ut.

Uppdaterad: