Broschyr om graviditet på jobbet.

Avtalsrörelsen 2020: Jämställdhet och familjeliv

Byggbranschen ska vara en attraktiv bransch för både kvinnor och män. Men fortfarande är den inte är anpassad för alla.

Byggnads vill därför se arbetsplatser fria från trakasserier och diskriminering. Det är inte heller rimligt att kvinnor straffas ekonomiskt när de blir gravida och inte får arbeta på grund av risker för barnet. Och det måste gå att förena familjeliv med ett arbete som byggnadsarbetare. Män och kvinnor som är föräldralediga eller vabbar ska ha samma anställningsförmåner som de som arbetar.

Våra viktigaste krav

  • Arbetsgivare ska utreda och förebygga sexuella trakasserier oavsett vem som trakasserar.
  • Arbetet ska gå att kombinera med graviditet och familjeliv.
  • Arbetsplatsen ska vara anpassad för både kvinnor och män.
  • Gravidlön under hela ledigheten om kvinnan inte får arbeta på grund av risker för barnet.
  • Föräldraledighet och vård av barn ska ge samma rätt till arbetstidsförkortning.
Uppdaterad: