2023

 • Avtalsyrkanden från Glasbranschföreningen

  Byggnads vill: Öka avsättningen till den extra pensionen. Att lönen för lärlingar som arbetar på tidlön alltid utgår från yrkesarbetarlönen. Att du ska bestämma hur övertidsarbete ska ko...

 • Avtalsyrkanden från Plåt & Ventföretagen

  Byggnads vill: Höja restidsersättningar. Öka pensionsavsättningen. Att du har rätt till arbetstidsförkortning även vid föräldraledighet. Att du har rätt till slipade skyddsglasögon. Öka arb...

 • Avtalsyrkanden från Installatörsföretagen

  Byggnads vill:  Sänka antalet dagar för in- och utlåning av personal utan förhandling och tidigare information till facket. Ha större inflytande över arbetstidens förläggning. Hälsoundersökning...

 • Avtalsyrkanden från Byggföretagen

  Byggnads vill:  Att arbetsgivarna ska ta större ansvar för fungerande och effektiva granskningar för att komma åt kriminaliteten i branschen. Få större inflytande över arbetstidens förläggning f&ou...

 • Byggnads och Maskinentreprenörerna växlar avtalsyrkanden
  • Pressmeddelande • Avtalsrörelse

  Idag växlar Byggnads och Maskinentreprenörerna avtalsyrkanden på Entreprenadmaskinavtalet. Förutom skärpta regler för ökad ordning och reda är bättre arbetsmiljö i kranarna och rättvisare lönesystem några av de krav Byggnads har i årets avtalsrörelse

 • Byggnads och Installatörsföretagen växlar avtalsyrkanden
  • Pressmeddelande • Avtalsrörelse

  Idag växlar Byggnads och Installatörsföretagen avtalsyrkanden på Teknikinstallationsavtalet VVS och kyl. Branschen står i centrum för den klimatomställningen och pågår och kraven handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag och anst

 • Byggnads och Glasbranschföreningen växlar avtalsyrkanden
  • Pressmeddelande • Avtalsrörelse

  Idag växlar Byggnads och Glasbranschföreningen avtalsyrkanden på Glasmästeriavtalet. Fokus för årets avtalsrörelse i glasbranschen ligger bland annat på bättre arbetsmiljö, skyddsutrustning och mer inflytande över arbetstiden.

 • Byggnads och Plåt & Ventföretagen växlar avtalsyrkanden
  • Pressmeddelande • Avtalsrörelse

  Idag växlar Byggnads och Plåt & Ventföretagen avtalsyrkanden på Plåt- och ventilationsavtalet. Avtalet berör över 10 000 yrkesarbetare och fokus för årets avtalsrörelse är arbetsmiljön och den osunda konkurrens och arbetslivskriminalitet som plågar b

 • Byggnads avtalskrav för Byggavtalet
  • Pressmeddelande • Avtalsrörelse

  Idag har Byggnads och motparten Byggföretagen växlat avtalskrav för Byggavtalet. Byggnads största kollektivavtal som påverkar ca 100 000 arbetstagare. Fokus för årets avtalsrörelse är den arbetslivskriminalitet som plågar byggbranschen.