Avtalsrörelsen i Byggnads 2025: Så går det till

En avtalsrörelse innebär att nya kollektivavtal förhandlas fram av fackförbunden och arbetsgivarnas organisationer. De kommer överens om vilka löner och villkor som ska gälla på arbetsplatsen.

Avtalsrörelsen i Byggnads 2025. Så går det till!

Avtalsrörelsen i Byggnads 2025. Så går det till! (Illustrationen finns även i PDF-dokumentet nedan.)

Avtalsrörelsen i Byggnads sker i fyra olika steg:

Insamling av förslag från medlemmar

1. START: Den 17 mars 2024 öppnar webbplats för att lämna in avtalsmotioner.

2. INSAMLING: Du som medlem ger förslag på förändringar i din arbetssituation.

3. 183 MEDLEMSKRETSAR: Medlemmarna beslutar på medlemskretsmötet om förslagen ska godkännas och skickas vidare. Tillsammans med övriga fackförbund inom LO tas även gemensamma krav fram.

4. AVSLAG: Om motionen avslås av kretsen kan medlemmen begära att den behandlas direkt av regionstyrelsen eller förbundstyrelsen.
Efter den 9 december läser förbundet alla motioner.

5. 11 REGIONSTYRELSER: Regionsstyrelsen behandlar inkomna motioner.

Motioner blir till avtalskrav

6. FÖRSLAG PRIORITERAS: Regionfullmäktige beslutar om vilka som ska skickas vidare till förbundet.

7. BESLUT OM AVTALSKRAV: Byggnads avtalssekreterare tar fram förslag på krav att lämna till arbetsgivaren. Förslagen diskuteras även med avtalsrådet. 
Byggnads förbundsstyrelse beslutar vilka krav Byggnads ska lägga fram för de olika avtalen.

Förhandling med arbetsgivarna

8. GÄLLANDE AVTAL SÄGS UPP: Gällande kollektivavtal sägs upp senast två månader innan avtalen löper ut.

9. FÖRHANDLING: Förhandlingsdelegationerna träffas med arbetsgivarna och diskuterar utveckling av kollektivavtalen. Det finns en delegation för varje kollektivavtal och de är utsedda av Byggnads förbundsstyrelse.

10. STREJK: Om avtalen inte är klara när avtalen löper ut kan det bli strejk.

11. SLUTLIGT GODKÄNNANDE: Avtalsrådet där medlemmarna är representerade godkänner slutgiltigt avtalsförslaget.

12. UNDERTECKNANDE: Byggnads förbundsstyrelse fattar beslut om ett avtal ska skrivas under. Om arbetsgivaren också säger ja, är den centrala avtalsrörelsen slut.

Genomförande

13. UPPFÖLJNING: Byggnads ser till att kollektivavtalet följs på byggarbetsplatserna.

Uppdaterad: