Emil Persson, Byggnads avtalssekreterare

Emil Persson, Byggnads avtalssekreterare

Tidsplan för avtalsrörelsen 2025

Byggnads går framåt. Det är bra, för ju fler vi blir desto mer kan vi påverka. Här kan du se de stora händelserna för avtalsrörelsen 2025 i stora drag. Uppdatering sker löpande.

Händelser inför och under avtalsrörelsen

Denna information gäller Byggnads samtliga avtalsområden

 • Byggavtalet
 • Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl
 • Plåt- och Ventilationsavtalet
 • Glasmästeriavtalet
 • Entreprenadmaskinavtalet
 • Bemanningsavtalet
 • Kollektivavtal för Måleriyrket
 • Lackavtalet

Tidsplanen revideras löpande. Alla datumet är ännu inte fastställda.

Mars 2024

17 mars: Kollektivavtalets dag: Möjligheten att lämna en avtalsmotion öppnar. 

Augusti 2024

Förbundsstyrelsen bestämmer vilka som ska ingå i förhandlingsdelegationerna.

September 2024

Regionala avtalsrådskonferenser:

 • 3 september: Halmstad
 • 10 september: Nässjö
 • 17 september: Örebro
 • 24 september: Sundsvall
 • 26 september: Luleå

Rikskonferenser

Rikskonferenserna lämnar in sina avtalsmotioner i motionshanteringssystemet.

 • 2-3 september: Anläggare/Dykare
 • 2-3 september: Markanläggare
 • 23-24 september: Plåt
 • 23-24 september: VVS och Kyl
 • 30 september-1 oktober: Murare/Plattsättare
 • 30 september-1 oktober: Papp

20 september: Sista dag för att lämna motioner i Byggnads regioner.

Oktober 2024

Rikskonferenser (fortsättning)

 • 2-3 oktober: Lagbas
 • 2-3 oktober: Golv
 • 4-6 oktober: Bil- och Maskinförare
 • 7-8 oktober: Måleriavtalet
 • 8-9 oktober: Lackavtalet

Oktober: Beslut om vilka frågor och vilka lönekrav som ska drivas samordnat inom LO

November 2024

Avtalsrådet kallas till sitt första möte i februari 2025. 

Förbundsstyrelsen fattar beslut om Byggnads står bakom LO:s samordnade avtalskrav

December 2024

6 december: Sista dag för att lämna avtalsförslag till förbundet 

December: Förhandlingsdelegationerna kallas till uppstartsmöten. 

Januari 2025

Förbundsstyrelsen bestämmer vilka yrkanden Byggnads ska lägga fram på respektive avtalsområde.

Februari 2025

Avtalsrådets första sammanträde.

Byggnads och respektive motpart växlar yrkanden

Kollektivavtalen sägs upp för omförhandling senast nedanstående datum:

 • Byggavtalet (senast 28 februari 2025)
 • Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (senast 28 februari 2025)
 • Plåt- och Ventilationsavtalet (senast 28 februari 2025)
 • Glasmästeriavtalet (senast 28 februari 2025)
 • Kollektivavtal för måleriyrket (senast 28 februari 2025)
 • Lackavtalet (senast kl. 17.00 28 februari 2025)
 • Entreprenadmaskinavtalet (senast 31 mars 2025)
 • Bemanningsavtalet (Löper med 7 dagars ömsesidig uppsägningstid efter 30 april 2025)

April 2025

April/maj: Nya kollektivavtal blir klara

Uppdaterad: