Försäkringsinformatör

Rollen som försäkringsinformatör innebär först och främst att se till att löpande ge medlemmarna relevant information och kunskap om försäkringar. Både om försäkringar som ingår i kollektivavtalet och de som ingår i medlemskapet i Byggnads. Man har även grundläggande kunskaper om pensionssystemet.

Några av försäkringsinformatörens uppgifter är att:

  • Informera anställda om de försäkringar som finns och ändringar i villkoren.
  • Svara på frågor om försäkringar och vad som händer med försäkringsskyddet vid långvarig sjukdom eller arbetsskada.
  • Vid behov hjälpa medlemmar att göra anmälningar för de olika försäkringarna på rätt sätt.
  • Ta del av den försäkringsinformation som bland annat Folksam, FORA och AFA lämnar.

Visste du att du som försäkringsinformatör också är fackligt förtroendevald? Det innebär exempelvis att du inte bara har rätt prata att försäkringsfrågor utan även andra typer av fackliga frågor på arbetstid.

Vi behöver bli fler försäkringsinformatörer!
Har du en kollega som är intresserade av uppdraget? Be hen att kontakta Byggnads i sin region.

Uppdaterad: