Ackordsunderlag TBM

Du kan göra egna ackorsunderlag med de av parterna gemensamt överenskomna tidlistorna, Nybyggnadslista 1999 och Ombyggnadslista 1999.

Ny- och Ombyggnadslistan finns att hämta som Excel-mall. En enklare beskrivning hur man jobbar med mallen finns också att ladda ner. 

För ytterligare information och hjälp med listorna kan du som medlem vända dig till din region.

Uppdaterad: