Arbetsmiljöveckan 2019

Arbetsmiljöveckan 2019

Inom bygg- och anläggningsarbete finns det många risker. För att förebygga riskerna måste arbetsgivaren genomföra riskbedömningar och förebyggande åtgärder. Detta för att alla som arbetar i branschen ska slippa skador och olycksfall. Under vecka 43 undersöker vi arbetsplatserna!

Byggnadsställningar

Under 2019 och arbetsmiljövecka 43 är det byggnadsställningar som är i fokus. Varje år inträffar omfattande ställningsras, oftast på grund av vindlaster och underdimensionerade ställningar. Byggnads skyddsombud genomför kontroller så att ställningen är säker att använda som skydd och säker att arbeta ifrån.

Företagshälsovården

Arbetsbelastningar och belastningsfaktorer ökar i byggbranschen. Där utgör företagshälsovården en expertfunktion som ska bidra till ett proaktivt förebyggande arbete så att man inte drabbas av skador. Oftast saknas den biten i upphandlingar när företagshälsovården anlitas, och därför sätter vi även fokus på företagshälsovården under 2019, vecka 43.

Uppdaterad: