Skyddsombud

Arbetsmiljöveckan 2020

Varje år vecka 43 har Byggnads Arbetsmiljövecka och skyddsombud i hela landet gör extra kontroller. 2020 fokuserar vi extra på en säker arbetsmiljö och hälsofarliga ämnen.

 

Kort checklista för en säker arbetsmiljö

  • Gå igenom arbetsmiljöplanen innan du börjar arbeta.
  • Följ alltid instruktionerna i arbetsmiljöplanen.
  • Informera din arbetsgivare eller ditt skyddsombud om du upptäcker en risk.
  • Använd alltid skyddsutrustning där det krävs.

Skydda dig mot hälsofarliga ämnen

På en byggarbetsplats finns farliga ämnen som du riskerar att komma i kontakt med. Det är din arbetsgivares skyldighet att undersöka, och vid behov, sanera din arbetsplats så att du alltid kan arbeta säkert.

Hälsofarliga ämnen kan finnas överallt, men är vanligast i renovering-, ombyggnad- och tillbyggnadsbranschen.

Tänk på att:

  • Din arbetsgivare ska informera dig om riskerna innan du börjar arbeta.
  • Du ska alltid ha skyddsutrustning där det krävs.
  • Extra farligt: asbest, PCB, bly, epoxy, kvicksilver och kadmium.
  • Du ska aldrig arbeta med okända produkter eller material.
Uppdaterad: