Kontroll av ställning.

Resultat från Arbetsmiljöveckan 2019

Det fanns fel på 65 procent av byggnadsställningarna som Byggnads kontrollerade under 2019 års arbetsmiljövecka. Efter att ha sammanställt resultatet från över 1 100 kontroller slog Byggnads larm om läget i ställningsbranschen och kräver förändringar.

 

Antalet dödsfall och allvarliga olyckor har ökat i byggbranschen. Under 2019 har över tio byggnadsarbetare omkommit i Sverige. Många av olyckorna var kopplade till felaktiga och osäkra byggnadsställningar. Därför fokuserade Byggnads på att kontrollera byggnadsställningar under arbetsmiljöveckan.

– Felaktiga ställningar kostar liv och hälsa för oss byggnadsarbetare. I jakten på att tjäna pengar är det uppenbart att byggbranschen släppt kontrollen över vilka aktörer som kommer in på byggena och vilken utbildning de har och inte har, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Under arbetsmiljöveckan i slutet av oktober 2019 genomförde Byggnads kontroller på över 1 100 byggnadsställningar i Sverige. Det fanns fel på 65 procent av byggnadsställningarna och på flera platser var bristerna så allvarliga att skyddsombuden behövde stoppa arbetet. Nu kräver Byggnads att yrkesbevis för ställningsbyggare ska införas.

– Det behövs en rejäl upprensning av oseriösa företag i byggbranschen. Vi har problem i hela landet. Att bygga ställningar är ingen lek och yrkesbevis borde vara en självklarhet. Vi har också märkt att många arbetsmiljöansvariga och chefer saknar tillräcklig kunskap om byggnadsställningar. Arbetsgivarna borde fundera på att ge dem bättre utbildning, säger Johan Lindholm.

De vanligaste felen som upptäcktes var att arbetskraften hade otillåtet låg utbildning, uteblivna provdragningar, okontrollerade förändringar av befintliga ställningar och felaktig dokumentation.

Uppdaterad: