Arbetsmiljöveckan 2022

Varje år vecka 43 har Byggnads Arbetsmiljövecka där skyddsombud i hela landet gör extra kontroller. 2022 fokuserar vi extra på psykosocial arbetsmiljö.

Alla ska må bra på jobbet

Ohälsosam arbetsbelastning, kränkningar eller mobbning leder ofta till psykisk ohälsa. Därför är förebyggande riskbedömningar en viktig del i ett sunt arbetsliv och en bra arbetsmiljö. Under Arbetsmiljöveckan genomför vi extra kontroller över hela landet.

Tänk på att:

  • Det är arbetsgivarens ansvar att se till att din arbetsbelastning är rimlig.
  • Du har rätt att medverka i utformningen av din arbetssituation.
  • Din arbetsgivare ska arbeta mot kränkande handlingar och ha rutiner om något händer.
  • Larma alltid om någon på arbetsplatsen far illa.

     

Uppdaterad: