Arbetsmiljöansvarig, GävleDala

Arbetsmiljöansvarig, GävleDala

Arbetsmiljöansvarig

Den som är arbetsmiljöombudsman är huvudansvarig för regionens arbetsmiljöarbete inklusive RSO-verksamheten.

Det handlar i hög grad om att medverka till ett långsiktigt strategiskt arbetsmiljöarbete som ska bidra till att skapa en god arbetsmiljö för medlemmarna oavsett i vilka företag de är anställda. Detta i samarbete med RSO, HAM, huvudskyddsombuden och skyddsombuden. Som arbetsmiljöombudsman ska man vara väl insatt i arbetsmiljölagstiftningen och följa förbundets arbetsmiljö- och utvecklingsarbete. Målet är att ingen ska skadas, mista sitt arbete eller pensioneras på grund av dålig arbetsmiljö.

Arbetsuppgifter:

  • Bedriva förhandlingar inom arbetsmiljöområdet.
  • Upprätta en årlig verksamhetsplan som ska godkännas av regionstyrelsen.
  • Tillsammans med de regionala skyddsombuden, RSO, planera den dagliga arbetsmiljöverksamheten.
  • Meddela förbundet skriftligt när RSO utsetts.
  • Underrätta arbetsgivare om vem som är RSO.
  • Tillsammans med utbildningsansvarig och RSO samordna, planera och, om möjligt, medverka i utbildningar som vänder sig till skyddsombuden.
  • Hålla kontakt med förbundets arbetsmiljöombudsmän och samordna arbetsmiljöaktiviteter som förbundet beslutat om.
  • Redovisa RSO-verksamheten till förbundet.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten, kod 198
Skyddsombudsinformation, 5 tim, årligen, kod 374
Startkurs, 3 dgr, år 1, kod 381
Skyddsombudsutbildning, steg 1, 1 dag, år 1, kod 375
Skyddsombudsutbildning, steg 2, 1 dag, År 1, kod 376
Prevention 1, 1 dag, År 2, kod 382
Skyddsombudsutbildning, steg 3, 1 dag, År 2, kod 377
Skyddsombudsutbildning, steg 4, År 2, kod 378
Samverkan och förändringsarbete, 2 dgr, År 3, kod 383
Prevention 2, 1 dag, År 4, kod 386
De viktigaste föreskrifterna, 1 dag, År 4, kod 384

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Min Arena, kod 481
Rehabiliteringsutbildning, kod 314

LO/ABF-utbildningar: Krav

Regionala skyddsombud, kod 361

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Insikter, kod 23
Kemiska hälsorisker, kod 329
Hot och våld i arbetslivet, kod 328

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: