Utbildning med Byggnads

Facklig-politisk utbildning

Denna utbildning genomförs tillsammans i 6F och ska bidra till ett ökat fackligt engagemang.

Syfte

Det är viktigt att vi som facklig organisation tar vara på medlemmarnas intressen på arbetsplatsen, men också i samhället. Det är viktigt med politiskt engagerade medlemmar som tar plats i de politiska församlingarna.

Mål

Deltagarna ska efter utbildningen ha fördjupade insikter om facklig/politisk samverkan, de politiska strukturerna och vilja och kunskap att förändra och påverka samhället.

Innehåll

Bland annat 1900-talets reformer och hur det format Sverige, den politiska strukturen, ordens makt i politiken, facklig/ politisk samverkan – varför då?

Målgrupp

Fackligt/politiskt intresserade medlemmar och FFV

Kurslängd

3 dagar

Uppdaterad: