Utbildning med Byggnads

Grundutbildning för skyddsombud – startkurs

Grundutbildningen, som är partsgemensam, genomförs lokalt företagsinternt eller av särskild godkänd kursanordnare.

Syfte

Utbildningen ska bidra till att skyddsombudet blir klar över vad uppdraget innebär i praktiken hur hen kan agera i dessa sammanhang samt de lagar och avtal som reglerar arbetsmiljöfrågan.

Mål

Deltagarna ska efter utbildningen kunna; fungera som ett skyddsombud, samverka inom/mellan skyddsorganisationer, identifiera risker och medverka till förebyggande insatser och arbeta utifrån SAM med mer.

Innehåll

Lagar och avtal, skyddsombudets roll och arbetssätt, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljöplan, fysikaliska faktorer och arbetsmiljöarbete i praktiken.

Målgrupp

Skyddsombud, huvudskyddsombud, HAM, med fler.

Kurslängd

3 dagar.

Uppdaterad: