Utbildning i Byggnads

Insikter

Denna LO-utbildning vänder sig till alla fackligt förtroendevalda som vill lära sig mer om arbetarrörelsens och sina egna värderingar.

Syfte

Det är viktigt att man som fackligt förtroendevald ser sammanhangen mellan stort och smått i fackliga ställningstaganden. Att man når kunskap om den bakgrund och värderingar som fackets ståndpunkter vilar på, får pröva dessa mot sina egna och därigenom bli trygg i sina uppfattningar och i sin roll.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna nått fördjupad förståelse för kärnan i den fackliga ideologin. Man ska kunna ta initiativ till diskussioner om de fackliga villkoren och känna tillräcklig säkerhet för att delta i politiska diskussioner.

Innehåll

Den fackliga ideologin, kampen mellan arbete och kapital, politiska ideologier, makten över arbetets arbetsmarknad samt ett fördjupningsarbete med mer.

Målgrupp

Fackligt förtroendevalda

Kurslängd

10 dagar (5+5 dagar)

Uppdaterad: