Lagbasutbildning – grund

Att det finns en god kunskap om våra lönesystem bland lagbasarna är viktigt, ett av flera skäl för att genomföra denna utbildning.

Syfte

För att vi ska kunna värna och utveckla vårt lönesystem i framtiden är det viktigt att Lagbasarna har goda kunskaper om dessa.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna skaffat sig kunskaper om hur man sköter uppgifterna som lagbas. Det innebär att man har förmågan att planera och driva ett byggprojekt med bra arbetsvillkor, en god arbetsmiljö och en bra lön.

Innehåll

Rollen som lagbas, våra spelregler enlig avtalet och lönebestämmelserna, underlag för prestationslön – olika typer av mätbara lönemodeller, planering, mängdning och uträkning av avgående och tillkommande arbeten samt avstämningar.

Målgrupp

Lagbasar med fler.

Kurslängd

5 dagar

Uppdaterad: