CUK-möte

CUK-möte

Ledamot centrala ungdomskommittén

CUK består av ordförandena i de 11 regionala ungdomskommittéerna, den adjungerade i förbundsstyrelsen och förbundets ungdomsansvarige.

Den adjungerade i förbundsstyrelsen och förbundets ungdomsansvarige har inte rösträtt. Den som är adjungerad i förbundsstyrelsen är också ordförande i CUK. Ordföranden har det operativa ansvaret och det är viktigt att hen har erforderlig tid för uppdraget. En rekommendation är att det motsvarar minst en 25-procentig tjänst. I den tiden ingår CUK-möten, FS-möten, medverkan på LO:s centrala ungdomskommittés möten samt uppföljning och medverkan av den regionala verksamheten.

CUK:s ledamöter har ett nära samarbete med ungdomsrepresentanten i förbundsstyrelsen och förbundets ungdomsansvarige. Vid CUK:s konstituerade möte väljs ersättare för ordföranden tillika sekreterare i CUK samt vice sekreterare. Den centrala ungdomskommittén har två tredagarsmöten och fyra videomöten per år. Det första fysiska mötet efter ungdomskonferensen är konstituerande.

Arbetsuppgifter:

  • CUK ska stötta och hjälpa varandra i det regionala arbetet, byta erfarenheter och se till att syfte och mål efterföljs.
  • De ska se till att det finns en medieansvarig i varje RUK.
  • CUK genomför och medverkar vid den centrala ungdomskonferensen.
  • Tar fram innehåll och en mall för den regionala ungdomsutbildningen, följa upp och utveckla den.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Ordförande, sekreterare och ledamot
Påfarten,  kod 198
Min Arena, kod 481
Vägen framåt, kod 199
Makthantverket, kod 197

LO/ABF-utbildningar: Krav

Skolinformatörsutbildning, kod 586

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Ordförande, sekreterare och ledamot
Insikter, LO, kod 23
Ledarskap, LO, kod 220
Någon av LOs OM-utbildningar (ungdomsutbildningar som bland annat behandlar försäkringar, främlingsfientlighet och global rättvisa)

Uppdaterad: