Min Arena

Under utbildningen Min Arena får man öva på att tala inför folk.

Min Arena

Att kommunicera fackliga frågor i olika sammanhang där mänskliga möten uppstår är kanske en av organisationens viktigaste uppgifter. Trots det prioriterar vi ofta annat fackligt arbete. Den här utbildningen vill ändra på detta.

Syfte

Många medlemmar och FFV tycker det är obehagligt att i publika sammanhang säga något, informera, eller argumentera för/emot något. Samtidigt är det en mycket grundläggande kompetens man bör ha tillgång till som förtroendevald.

Mål

Deltagarna ska efter utbildningen utvecklat den kommunikativa förmågan, ökat förmågan att reflektera och lära, hur man skapar engagemang, förståelse för gruppdynamikens betydelse samt förmåga att samverka och hantera konflikter.

Innehåll

Jag som kommunikatör, språket, lyssnandet, kommunikation, samtalet, att argumentera.

Målgrupp

Alla medlemmar med ett uppdrag.

Kurslängd

5 dagar, alternativt 3+2 dagar

Uppdaterad: