Kretsmöte, Stockholm-Gotland

Kretsmöte, Stockholm-Gotland

Ordförande i medlemskretsen

Rollen som ordförande i en krets innebär att man framförallt ska samordna verksamheten. Se till att alla vet vad, vem, hur och när det ska göras och följas upp. Ordföranden ska vara ett aktivt stöd till de övriga ledamöterna, bidra till att utveckla arbetet och se till att genomföra den verksamhet man ska bedriva enligt stadgar och fullmäktigebeslut.

Arbetsuppgifter:

  • Ta del av organisationens beslut, mål och planering och översätta detta till kretsens verksamhet. Se till att fattade beslut som rör kretsen genomförs.
  •  Ansvara för att organiseringsarbetet utförs och följs upp.
  • Vara aktiv i den fackliga utbildningsverksamheten.
  • Informera och rekrytera till den fackliga utbildningsverksamheten.
  • Delegera arbetsuppgifter och vara ett aktivt stöd till övriga ledamöter.
  • Verka för att medlemmar även engagerar sig i andra delar av arbetarrörelsen som exempelvis LO, ABF och Socialdemokraterna.
  • Planera, genomföra, leda och följa upp styrelsemöten och medlemskretsträffarna.
  • Vara delaktig, aktiv och bidra i arbetet med att genomföra beslutad verksamhet.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 198
Vägen framåt kod 199

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Min Arena kod 481
Makthantverket kod 197

LO/ABF-utbildningar: Krav

Ordförandeutbildning - ABF kod 11

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Ledarskap kod 220
Insikter kod 23

Uppdaterad: