Vägen framåt

Under utbilningen Vägen framåt får man en grundläggande ideologisk förståelse.

Vägen framåt

Syfte

Många medlemmar, förtroendevalda och anställda saknar grundläggande kunskaper om samhällsekonomi och har svårt att orientera sig i samhällsdebatten. Syftet med ”Vägen Framåt” är att deltagarna ska få en grundläggande ideologisk förståelse så att de med självförtroende kan samtala och debattera fackliga och politiska frågor i olika forum.

Mål

Att deltagaren ska känna sig tryggare i samtal och diskussioner om hur samhället och arbetsplatsen kan formas i framtiden Att deltagare efter genomförd utbildning ska öka sina kunskaper om konflikten mellan arbete och kapital, mänsklighetens och samhälletsutveckling genom historian. Hur man kan avkoda politiska diskussioner till sin kärna och därigenom bättre kunna förstå och analysera samhällsdebatten.

Innehåll

Historiematerialism, kunskap i människor och samhällets drivkrafter, ekonomiska läror, en fördjupning i den svenska modellen.

Målgrupp

Medlemmar, förtroendevalda och anställd som önskar bygga på sina kunskaper och förståelse för samhällsekonomi, filosofi och olika ideologiers påverkan på samhällsutvecklingen.

Kurslängd

3 dagar

Uppdaterad: