Grundutbildning för fackligt förtroendevalda

Du som är fackligt förtroendevald ska gå en grundutbildning i två steg (två plus två dagar).

I steg 1 får du kunskaper om din demokratiska roll, uppdraget att företräda dina arbetskamrater. Hur man utövar ledarskap och hanterar arbetskamraters önskemål.

I steg 2 får du kunskaper om vilka lagar och regler som gäller kring uppdraget. Genomgång av arbetsmiljölagar och avtal. Dessutom sammanfattning av de båda stegen.

För mer information om när utbildningarna hålls, kontakta Byggnads i din region.

Uppdaterad: