Utbildning för lagbas

Som lagbas ska du gå en lagbasutbildning (fem dagar). Utbildningstiden är likställd med fackligt arbete på arbetsplatsen och berättigar till ledighet med betalning enligt förtroendemannalagens 6–7 §§.

Informationsblad

Uppdaterad: