Utbildning för MB-ledamöter

Som MB-ledamot ska du gå en MB-utbildning steg 1–3 (11,5 dagar). Utbildningstiden är likställd med fackligt arbete på arbetsplatsen och berättigar till ledighet med betalning enligt förtroendemannalagens 6–7 §§.

Introduktion

Du får kunskaper om din demokratiska roll – uppdraget att företräda dina arbetskamrater. Du får vetskap om vilka olika fackliga roller som finns: skyddsombud (SO), fackligt förtroendevald (FFV), medbestämmandeledamot (MB), lagbas (LB) samt bolagsstyrelseledamot.

Steg 1

Vi går bland annat igenom arbetsmarknadslagarna, förtroendemannalagen, utvecklingsavtalet, kollektivavtalets värde samt den svenska modellen.

Steg 2

Du får fördjupad kunskap i medbestämmandelagen, diskrimineringslagen, förhandlingar samt anlitande av en arbetstagarkonsult.

Steg 3

Du får fördjupad kunskap i lagen om anställningsskydd, turordningsregler, protokollskrivning samt vad det innebär att ha fullmakt och vilka områden du som förtroendevald kan få fullmakt inom.

Steg 4

Utbildningen ger kunskap i förhandlingsteknik, argumentation och kommunikation. Kursen är upplagda med många praktiska övningar, grupparbeten och diskussioner.

Uppdaterad: