Grundutbildning för skyddsombud

Grundutbildningen är avsedd för skyddsombud, ledamöter i skyddskommittéer och arbetsledare. Grundutbildningen ska genomföras enligt en fyraårig utbildningsplan, därefter en årligen återkommande skyddsombudsdag.

Utbildning av skyddsombud och annan arbetsmiljöutbildning ska ske som partsgemensam lokalt arrangerad utbildning.

Utbildningen kan arrangeras företagsinternt eller av särskild kursanordnare, till exempel studieförbund eller företagshälsovård. Genomförandet av skyddsombudsutbildning ska ske efter samråd enligt avtal eller med den lokala facklga organisationen.

Arbetsgivaren svarar för kostnader för utbildningen. Nyutsett skyddsombud har rätt att med lön delta i facklig introduktionsutbildning om högst åtta timmar. Under skyddsombudsdagen får två timmar disponeras för internt fackligt arbetsmiljöarbete.

  • Grundutbildning för skyddsombud – Byggavtalet (1,14 MB)

    Byggnads och Sveriges Byggindustrier har ett gemensamt mål att främja säkerhet och hälsa på byggarbetsplatserna. Det uppnås genom kunskap  och gott samarbete mellan alla som kan påverka arbetsmiljön, exempelvis mellan myndigheter, beställare, yrkesarbetare och konstruktörer. Speciell betydelse har arbetsledare och skyddsombud. Avtalet innehåller därför en särskild utbildningsplan för skyddsombuden. På följande sidor beskrivs kortfattat grundutbildningens utbildningsplan.

    Grundutbildning för skyddsombud – Byggavtalet

Informationsblad

Uppdaterad: