Påbyggnadsutbildning för skyddsombud

Påbyggnadsutbildningen ska ge specialkompetens inom arbetsmiljöområdet. Utbildningen ska vara behovsprövad och skapa förutsättningar för arbetstagaren att möta de arbetsmiljökrav som gäller för befattningen.

Påbyggnadsutbildning kan till exempel vara utbildning i rehabiliteringsfrågor avsedd för arbetstagare som handlägger rehabiliteringsärenden.

  • Grundutbildning för skyddsombud – Byggavtalet (1,14 MB)

    Byggnads och Sveriges Byggindustrier har ett gemensamt mål att främja säkerhet och hälsa på byggarbetsplatserna. Det uppnås genom kunskap  och gott samarbete mellan alla som kan påverka arbetsmiljön, exempelvis mellan myndigheter, beställare, yrkesarbetare och konstruktörer. Speciell betydelse har arbetsledare och skyddsombud. Avtalet innehåller därför en särskild utbildningsplan för skyddsombuden. På följande sidor beskrivs kortfattat grundutbildningens utbildningsplan.

    Grundutbildning för skyddsombud – Byggavtalet
Uppdaterad: