Att tänka på om du blir varslad eller uppsagd

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns det några saker som är viktiga att tänka på både under uppsägningstiden och när uppsägningstiden passerat.

Du har uppsägningstid på minst en månad, men om du jobbat längre än två år eller om ditt kollektivavtal säger annat så kan din uppsägningstid vara längre. Läs mer om uppsägningstid.

Före och under uppsägningstiden

 • Din arbetsgivare är alltid skyldig att förhandla med ditt fackförbund och följa turordningsreglerna. Det gäller även om arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal.
 • Du ska få ett skriftligt uppsägningsbesked. Om arbetsgivaren bara ger dig ett muntligt besked ska du begära ett skriftligt. Det har du rätt till. Så fort du fått beskedet ska du anmäla anspråk på företrädesrätt till en återanställning.
 • Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen ska du tillsammans med arbetsgivaren göra en anmälan om Omställningsstöd till Trygghetsfonden.
 • Under din uppsägningstid har du rätt att söka jobb på betald arbetstid, så se till att kontakta Arbetsförmedlingen.
 • Se till att din arbetsgivare skriver ett rättvisande och välskrivet tjänstgöringsbetyg som visar vad du jobbat med och som innehåller goda referenser och vitsord. Det kan hjälpa dig när du söker nytt jobb.
 • Se till att din arbetsgivare ger dig ett arbetsgivarintyg. Arbetsgivarintyget måste finnas för att få a-kassa om du inte fått jobb innan uppsägningstiden. Din arbetsgivare är enligt lag skyldig att tillhandahålla ett arbetsgivarintyg. Det smidigaste sättet att få ett arbetsgivarintyg är genom Arbetsgivarintyg.nu.

När uppsägningstiden upphör

 • På din första arbetslösa dag ska du anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen samt skicka in anmälan om arbetslöshet och arbetsgivareintyg till a-kassan. Du hittar mer information hos Byggnads a-kassa.
 • Om du jobbat på en arbetsplats med kollektivavtal så upphör inbetalningen av din tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring – därför är det viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd. Tjänstegrupplivförsäkringen har ett efterskydd i två år vid arbetslöshet.
 • Logga in på Mina sidor och rapportera att du fått förändrad inkomst eller blivit arbetslös så att du betalar rätt medlemsavgift. Din medlemsavgift baseras på din ersättning.
 • Kolla upp så att din semesterersättning stämmer och att du inte får något avdrag för förskottssemester.
 • Kom ihåg att kolla upp referenser på företag där du söker jobb. Du kan bland annat kontakta oss om du vill kolla att företaget du söker jobb på har kollektivavtal.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om regler och riktlinjer för uppsägning i ditt kollektivavtal. Du kan även läsa mer i under lagar och regler för uppsägning.

Har du blivit uppsagd eller är orolig för att bli uppsagd?

Som medlem kan du få stöd och råd! Kontakta den fackligt förtroendevalda på din arbetsplats. Finns det ingen fackligt förtroendevald på din arbetsplats ska du kontakta din region.

 • Det här gäller vid arbetsbrist (4,68 MB)

  Det är lagen och kollektivavtalen som styr reglerna på arbetsmarknaden. När det gäller arbetsbrist regleras detta genom våra kollektivavtal och medbestämmandelagen (MBL) samt lagen om anställningsskydd (LAS).

  Broschyren Det här gäller vid arbetsbrist
 • Det här gäller vid korttidspermittering (5,54 MB)

  På grund av coronaviruset och oron på arbetsmarknaden kan din chef ansöka om stöd vid korttidspermittering. Det nya avtalet syftar till att minska uppsägningar under coronakrisen.

  Flygblad: Det här gäller vid korttidspermittering

Frågor och svar om varsel och uppsägningar

 • När en arbetsgivare saknar arbete till sina anställda och behöver säga upp personal måste arbetsgivaren förvarna genom att lämna ett varsel om uppsägning till de anställda, arbetsförmedlingen och facket.

  Ett varsel ska innehålla skälen till de planerade eventuella uppsägningarna, antalet arbetstagare som kan bli uppsagda och under vilken tidsperiod uppsägningarna kommer att ske. Facket på arbetsplatsen har rätt att få en kopia av arbetsgivarens varsel till Arbetsförmedlingen.

 • När en arbetsgivare meddelar om ett varsel om uppsägning har Byggnads en varselförhandling med företaget. Företaget får visa hur deras verksamhet ser ut nu och framöver samt presentera en turordningslista som utgår från personalens anställningstid på företaget. Det är all anställning som gäller, även om man jobbat från och till. Förutom anställningstid tar man även hänsyn till de olika yrkeskategorierna.

 • När varselförhandlingen är klar ska arbetsgivaren lämna över ett skriftligt besked om uppsägning till de anställda som sägs upp. I beskedet står bland annat hur lång uppsägningstid de anställda har och att de har arbetsplikt under uppsägningstiden.

  Ibland får arbetsgivaren in kortare jobb och då kan fack och arbetsgivare komma överens om att förlänga uppsägningstiden för några av de anställda.

 • Både ja och nej. Om företaget saknar kollektivavtal, men har anställda som är medlemmar i facket, måste arbetsgivaren förhandla om arbets- och anställningsvillkoren för varje anställd. Om det däremot varken finns medlemmar eller kollektivavtal, har arbetsgivaren ingen skyldighet att förhandla med facket.

 • Enligt Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande (främjandelagen) måste arbetsgivaren lämna in ett skriftligt varsel till Arbetsförmedlingen. Hur lång tid i förväg som varslet måste lämnas in beror på hur många anställda som riskerar att bli uppsagda.

  Antal berörda arbetstagare Senaste tidpunkt för varsel
  5–25 senast två månader före
  26–100 senast fyra månader före
  fler än 100 senast sex månader före
 • Permittering är den period då arbetsgivaren, utan att din anställning upphör, inte kan erbjuda dig något arbete. Då behöver du inte gå till arbetet. Arbetsgivaren måste dock betala dig en permitteringslön. Hur hög permitteringslönen är beror på vilket avtal som gäller på arbetsplatsen, men den är oftast lägre än din vanliga lön.

  Innan arbetsgivaren beslutar om att permittera personal måste hen förhandla med en MB-grupp, kontaktombud eller berörd Byggnadsregion.

  Permittering som sker på grund av coronaviruset omfattas av ett förenklat permitterings­förfarande. Det innebär att arbetsgivaren kan välja mellan att förhandla om permittering enligt ovan, eller skicka in en lista över personal som behöver permitteras. Listan ska skickas till företagets MB-grupp, kontaktombud eller berörd Byggnadsregion. I övrigt gäller samma regler som vid vanlig permittering.

Uppdaterad: