Att tänka på om du blir varslad eller uppsagd

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns det några saker som är viktiga att tänka på både under uppsägningstiden och när uppsägningstiden passerat.

Du har uppsägningstid på minst en månad, men om du jobbat längre än två år eller om ditt kollektivavtal säger annat så kan din uppsägningstid vara längre. Läs mer om uppsägningstid.

Före och under uppsägningstiden

 • Din arbetsgivare är alltid skyldig att förhandla med ditt fackförbund och följa turordningsreglerna. Det gäller även om arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal.
 • Du ska få ett skriftligt uppsägningsbesked. Om arbetsgivaren bara ger dig ett muntligt besked ska du begära ett skriftligt. Det har du rätt till. Så fort du fått beskedet ska du anmäla anspråk på företrädesrätt till en återanställning.
 • Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen ska du tillsammans med arbetsgivaren göra en anmälan om Omställningsstöd till Trygghetsfonden.
 • Under din uppsägningstid har du rätt att söka jobb på betald arbetstid, så se till att kontakta Arbetsförmedlingen.
 • Se till att din arbetsgivare skriver ett rättvisande och välskrivet tjänstgöringsbetyg som visar vad du jobbat med och som innehåller goda referenser och vitsord. Det kan hjälpa dig när du söker nytt jobb.
 • Se till att din arbetsgivare ger dig ett arbetsgivarintyg. Arbetsgivarintyget måste finnas för att få a-kassa om du inte fått jobb innan uppsägningstiden. Din arbetsgivare är enligt lag skyldig att tillhandahålla ett arbetsgivarintyg. Det smidigaste sättet att få ett arbetsgivarintyg är genom Arbetsgivarintyg.nu.

När uppsägningstiden upphör

 • På din första arbetslösa dag ska du anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Logga därefter in på a-kassans Mina sidor och följ anvisningarna där. Du hittar mer information hos Byggnads a-kassa.
 • Om du jobbat på en arbetsplats med kollektivavtal så upphör inbetalningen av din tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring – därför är det viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd. Tjänstegrupplivförsäkringen har ett efterskydd i två år vid arbetslöshet.
 • Logga in på Mina sidor och rapportera att du fått förändrad inkomst eller blivit arbetslös så att du betalar rätt medlemsavgift. Din medlemsavgift baseras på din ersättning.
 • Kolla upp så att din semesterersättning stämmer och att du inte får något avdrag för förskottssemester.
 • Kom ihåg att kolla upp referenser på företag där du söker jobb. Du kan bland annat kontakta oss om du vill kolla att företaget du söker jobb på har kollektivavtal.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om regler och riktlinjer för uppsägning i ditt kollektivavtal. Du kan även läsa mer i under lagar och regler för uppsägning.

Har du blivit uppsagd eller är orolig för att bli uppsagd?

Som medlem kan du få stöd och råd! Kontakta den fackligt förtroendevalda på din arbetsplats. Finns det ingen fackligt förtroendevald på din arbetsplats ska du kontakta din region.

Frågor och svar om varsel och uppsägningar

Uppdaterad: