Olycksfall, fritid

Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. För vem kan inte slå ut en tand, halka i badkaret, ramla från en stege, skära sig i fingret eller cykla omkull? Med Byggnads olycksfallförsäkring har du ett gott försäkringsskydd om du skulle råka ut för en olycka på fritiden.

Du som är medlem i Byggnads har ett olycksfallskydd även när du är ledig. Försäkringen Medlemsolycksfall - Fritid ingår i ditt medlemskap och du kan även teckna det som en tillvalsförsäkring för din partner. Försäkringen gäller så länge du behåller ditt medlemskap och ger ersättning för såväl själva olycksfallet som olika följder av det. Försäkringen gäller för olycksfall som inträffar på fritiden, även om olyckan sker utomlands.

Vad ersätter olycksfallförsäkringen?

  • Olycksfallersättning direkt vid första läkarbesöket (anmäl olycksfallet så snart som möjligt)
  • Akutersättning som ger ersättning för den tid det tar för skadan att läka
  • Ersättning för sjukhusvistelse på minst två dagar
  • Rehabiliteringkostnader
  • Tandskadekostnader
  • Övriga kostnader som hemhjälp, skadade kläder och glasögon med mera
  • Kroppsskadeersättning vid exempelvis benbrott, hjärnskakning eller förlamning av någon kroppsdel
  • Ersättning om du skulle få bestående men, så kallad medicinsk invaliditet
  • Krisförsäkring om du skulle drabbas av psykisk ohälsa som uppkommit på grund av olycksfallet

Fullständiga försäkringsvillkor

Informationen här ger endast huvuddragen i försäkringarna. Vid ett försäkringsfall är det de fullständiga villkoren som gäller. Du kan ladda ner de fullständiga försäkringsvillkoren som du hittar i högerkolumnen på den här sidan.

Mer information

Läs mer om Olycksfallförsäkring – fritid

Anmälan Olycksfall - Fritid

Så fort du råkat ut för en olycka ska du kontakta din försäkringsinformatör på din arbetsplats eller din region för en anmälan. Du kan även göra en skadeanmälan direkt på Folksams webbplats:

Anmäl Olycksfall – Fritid

Har du frågor om dina medlemsförsäkringar?

Prata med din försäkringsinformatör på din arbetsplats. Om ni inte har någon försäkringsinformatör på din arbetsplats kan du kontakta din region för mer information.

Uppdaterad: