Påverka med kollektivavtal

Andreas Nilsson är lagbas, MB och skyddsombud i Sundsvall. Han vill uppmana alla medlemmar att ta chansen att påverka på arbetsplatsen. Själv lyckades han och arbetslaget rädda kvar jobben i området.

Serneke, som Andreas Nilsson jobbar för, planerade att sälja ut en del jobb genom att ta in billigare utländsk arbetskraft. Företaget som är kollektivavtalsanslutet har en välfungerande MB-grupp, och de pratade ihop sig kring hur de skulle kunna behålla jobben inom arbetslaget i stället. Med förslag på omstrukturering inom laget tog de ett möte med arbetsgivaren, som nappade. Tack vare insatsen lyckades hälften av jobben behållas inom laget.

– Vi lade fram en tydlig plan för hur vi skulle kunna utföra jobbet lokalt och samtidigt göra det billigare för arbetsgivaren. Man måste alltid prata pengar, då blir de intresserade, säger Andreas Nilsson.

Hela idén bygger på att Andreas och hans lag vill behålla jobben i regionen och i stället ta hjälp av lokal arbetskraft där det behövs.
– Det ger en större inblick både för Byggnads och för oss.

Förhandlingen har gett ringar på vattnet och man har kommit överens om att även hyra in lokal arbetskraft i andra projekt i stället för att sälja ut dem externt. Alla parter är nöjda med lösningen. Det ger en bättre kontroll av löner och att alla följer kollektivavtalet. Under hela processen har arbetslaget och arbetsgivaren haft hjälp av och diskussioner med Byggnads MellanNorrland.

Så kan ni påverka på arbetsplatsen med kollektivavtalet

Att det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats gör stor skillnad för dig som anställd. Det innebär också att du och dina kollegor kan påverka och föra dialog med företagsledningen. Så här gör ni för att komma igång:

  • Diskutera med arbetskamraterna vad ni vill förändra på er arbetsplats. Är det stökigt och dammigt? Behövs en ny mikro? Eller vad är viktigast för er?
  • Använd er rätt till fackliga möten på arbetstid för att prata ihop er och lägg upp en plan för hur ni ska driva er fråga.
  • Boka ett möte med er arbetsgivare. Kom väl förberedda och ha gärna ett konkret förslag om hur förändringen ska gå till.
  • Finns ingen förtroendevald på din arbetsplats? Utse en person som kan föra er talan i mötet med arbetsgivaren.
  • Träffas igen efter mötet för att berätta hur det gick, så att alla känner sig informerade och vet vad som händer.
  • Om ni inte får gehör för er fråga – prata ihop er om hur ni kan sätta press på arbetsgivaren. Vi eftersträvar alltid ett gott samarbete och ökad dialog på sikt, men ibland behöver man sätta press.
  • Rusta er med facklig utbildning. Fler på arbetsplatsen med koll på sina rättigheter gör er ännu starkare.
  • Behöver ni hjälp att komma i gång eller vill gå en facklig utbildning? Kontakta Byggnads i er region för råd och stöd.
Uppdaterad: