Näta – Nätverket för kvinnliga byggnadsarbetare

Är du kvinna i byggbranschen? Då kan du bli aktiv i Näta, Byggnads kvinnliga nätverk! Näta finns för att stötta, stärka och behålla tjejer i byggbranschen. Nätverket är en gemensam mötesplats där du och andra byggkvinnor kan träffas för att utbyta erfarenheter, nätverka och utbilda er.

Syfte

  • Stärka: Genom utbildning och organisering, detta för att få mer inflytande och makt över vår situation som minoritet i byggbranschen. Med kunskap blir vi starkare och utvecklas tillsammans.
  • Stötta: Genom att nätverka och dela erfarenheter. Den centrala nätverksträffen är en mötespunkt för att stötta varandra och bilda lokala nätverk.
  • Behålla: Genom att stötta och stärka värnar vi om kvinnorna för att alla ska kunna arbeta i byggbranschen oavsett kön.

Mål

  • Att byggbranschen ska vara ett möjligt och naturligt val för kvinnor att söka sig till och att branschen ser människor och inte kön vid anställningar.
  • Att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män på politiska, ekonomiska och sociala plan.
  • Att vi är opinionsbildare och skapa debatt genom att belysa viktiga frågor ur ett jämställdhetsperspektiv.
  • Att alla ska känna ansvar för att behålla och stötta kvinnor så de stannar och trivs i branschen.

Årlig nätverksträff

Varje år anordnas en nätverksträff för kvinnliga medlemmar på Rönneberga kursgård. Denna träff varar i tre dagar, då vi diskuterar om hur det är att vara kvinna i byggbranschen, fackliga och politiska frågor, lyssnar på intressanta föreläsningar och har olika grupparbeten.

Näta i sociala medier

Reportage om Näta

Om Näta i Byggnadsarbetaren

Näta uppmärksammades stort i Byggnadsarbetaren. Här kan du läsa hela reportaget.

Läs reportaget om Näta

Uppdaterad:
Kategorier: