Byggnads 2030

Välkommen till en workshop om framtiden

Som en del av arbetet med Byggnads framtidsvision 2030 kommer vi att hålla workshops i alla regioner under våren 2021. Vi har identifierat dig som en person med bra tankar och idéer och vill därför gärna bjuda in dig för att vara med och påverka.

Innehåll

Fokus ligger på aktivt deltagande utifrån frågeställningar med inslag av föreläsningskaraktär. Arbete i bikupor, helgruppsdiskussioner och redovisning. 

Datum

2 juni, 15.00–18.00 (du som deltar har rätt till förlorad arbetsförtjänst)

Frågeställningar

Hur skapar man den ultimata föreningen där byggarbetare känner släktskap och en självklar tillhörighet? Vad gör man bra idag, vad kan man utveckla? Vad kan man sluta med?

Vad är ett lärande och lyssnande klimat? Vad är en idéburen organisation? Vilka två–fem visioner (drömlägen) är viktigast att sträva mot de närmaste tio åren?

Mål och syfte

  • Att samla in information som underlag till Byggnads2030
  • Att engagera regionerna och fördela kunskap och ansvar
  • Att nå ut till ett brett nät av mottagare inom förbundet.
  • Att hitta lämpliga personer att axla vidare ansvar ut i landet (genomföra vidare workshops/diskussioner/samtalsledare)
  • Att hitta resurspersoner för fördjupning (deltagare i projektgruppsarbete)

Workshopledare: Karina Kampe, processledare för Byggnads 2030

Tillsammans bygger vi framtiden.

Uppdaterad: