Könsdiskriminering

Könsdiskriminering innebär att en person blir sämre behandlad än en annan person och att behandlingen har samband med kön.

Du kan läsa mer om lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet på Diskrimineringsombudsmannens webbplats. Du kan också vända dig till de jämställdhetsansvariga som finns i varje region (se nedan).

Uppdaterad: