Könsdiskriminering

Byggnads verkar för alla människors lika värde och ett arbetsliv och samhälle fritt från diskriminering.

Byggnads följer LO:s policy mot diskriminering i arbetslivet. Där står bland annat:

”LO:s mest grundläggande uppgift är att se till att alla löntagare har lika rättigheter och skyldigheter på jobbet och att löntagare inte spelas ut mot varandra av arbetsgivaren. Det är otvivelaktigt en facklig kärnfråga att se till så att alla löntagare har likvärdiga villkor och möjligheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.”

Du kan läsa mer om lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet på Diskrimineringsombudsmannens webbplats. Du kan också läsa Byggnads broschyr om likabehandling – Rätt att vara sig själv.

Det här kan du göra

Som medlem i Byggnads

Blir du mobbad, sexuellt trakasserad, kränkt eller förolämpad ska du kontakta din arbetsgivare och den fackligt förtroendevalda på din arbetsplats. Finns inget skyddsombud kan du kontakta jämställdhetansvarig i din region (se nedan), Näta eller Byggnads Nu.

Som skyddsombud

Upptäcker du ett diskrimineringsfall ska du alltid först informera arbetsgivaren, sedan föra ärendet vidare till din MB-ledamot. Handlar det om trakasserier och kränkande särbehandling är det däremot en arbetsmiljöfråga. Oavsett kan du alltid vara ett stöd för den kollega som utsatts – det kan betyda mycket bara att du lyssnar.

Påverka politik och attityder

Det är också viktigt att påverka debatten och attityderna. På stoppamachokulturen.nu finns mer information och tips på vad du kan göra för att påverka.

Uppdaterad: