Lärling på byggarbetsplats.

Lärling

Vad innebär det att vara lärling, hur är lärlingslönerna och vad gäller vid sommarjobb? Under lärlingssidorna hittar du matnyttig information för dig som är lärling.

När är man lärling?

Lärling är du som gått klart en yrkesutbildning på gymnasiet, under en vuxenutbildning eller en arbetsmarknadsutbildning, men ännu inte fått yrkesbevis. Du har exempelvis gått Bygg- och anläggningsprogrammet eller VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet. För att bli färdigutbildad behöver du praktisera dina kunskaper på ett företag med kollektivavtal. Du kan också göra hela din yrkesutbildning på ett företag. Du kallas då traditionell lärling eller företagslärling.

Vad innebär det att vara lärling?

Under din lärlingstid får du erfarenhet och kunskap som du kommer att ha stor nytta av i ditt kommande yrke. Det är också då du samlar på dig den arbetade tid du behöver för att få ett yrkesbevis. Som lärling är du ännu inte färdigutbildad. Det företag som anställer dig ska därför ha en person som ansvarar för utbildningsfrågor. Du ska dessutom ha en handledare som stöd under din tid som lärling.

För att du ska kunna tillgodogöra dig tiden som lärling och få ett yrkesbevis måste företaget du är på ha kollektivavtal. Kontakta din region så kan de berätta om arbetsgivaren har tecknat avtal eller inte. Du kan också söka upp företaget i Kollektivavtalskollen.

När blir jag färdigutbildad yrkesarbetare?

För att bli färdigutbildad yrkesarbetare och få ett yrkesbevis måste du uppfylla vissa mål och arbetad tid inom ditt yrke. Du behöver också gå klart din utbildning samt göra lärlingstiden i ett företag med kollektivavtal. Din tid som lärling i yrket ligger även till grund för vilken lön du ska ha under lärlingstiden. För dig på Bygg- och anläggningsprogrammet görs en anmälan om lärlingsanställning till Byggbranschens Yrkesnämnd. För VVS- och plåtbranschen ska verktyget KUB användas. 

Vad gäller när jag anställs som lärling?

När du anställs som lärling ska ett anställningsavtal upprättas. Din lärlingsanställning ska i första hand vara en tillsvidareanställning, vilken kan inledas med en provanställning. Dina anställningsvillkor finns reglerade i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. De specifika reglerna om lärlingsfrågor finns i det så kallade yrkesutbildningsavtalen, som finns i varje kollektivavtal (Byggavtalet, Entreprenadmaskinavtalet, Plåt- och Ventavtalet, Glasmästeriavtalet och Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl).

Mer information om vad som gäller under din tid som lärling hittar du på respektive yrkesnämnds hemsida.

Uppdaterad: