Yrkesutbildningsavtalet

Byggnads enades under avtalsrörelsen 2005 med Sveriges Byggindustrier (nu Byggföretagen) om ett nytt yrkesutbildningsavtal.

Avtalet berör alla lärlingar som anställdes efter den 1 juni 2006 på Byggnads- (inklusive R- och S-), anläggningsavtalet samt Entreprenadmaskinavtalet.

Avtalet omfattar såväl ungdoms- som vuxenlärlingar.


 

 

Uppdaterad: