Löneformer i byggbranschen

Tidlön, prestationslön, ackord, rörlig lön, rakt ackord, silackord, premieackord och resultatlön. Det finns många namn för lön men hur påverkar det dig?

Det finns två typer av löneformer i byggbranschen – tidlön och prestationslön. Inom prestationslöneformen ligger ackord och resultatlön. Jobbar du på tidlön, eller månadslön som det kallas i folkmun, har du en fast timlön och kan inte påverka så mycket.

Prestationslön är en överenskommelse med arbetsgivaren om att du får en rörlig lön utifrån vilken prestation ditt arbetslag gör. Den kan kallas vid olika namn men generellt kan man säga att när man pratar ackord handlar det om tid och inflytande och utveckling. Du kan tjäna riktigt bra men behöver vara beredd på att arbeta lite mer strukturerat och effektivt.

Rakt ackord, premieackord, silackord är några av benämningarna och det kan skilja på hur mycket av vinsten du får beroende på hur ni kommit överens om att mäta. Resultatlön – baseras på företagets förväntade resultat eller budget. Om arbetet går bättre än det förväntade resultatet kan arbetslaget få en bonus.

Vill du lära dig mer om hur de olika löneformerna fungerar? Vänd dig till ditt regionkontor eller vårt medlemscenter Byggnads Nu. Byggnads har olika snabbkurser för dig och dina kollegor.

 

Uppdaterad: