Löneformer i byggbranschen

Tidlön, prestationslön, ackord, rörlig lön, rakt ackord, silackord, premieackord och resultatlön. Det finns många namn för lön men hur påverkar det dig?

Det finns två löneformer i byggbranschen: tidlön och prestationslön.
Jobbar du på tidlön, eller månadslön, har du en fast timlön.
Med prestationslön har du en rörlig lön, baserad på den prestation du gör ihop med övriga kollegor på arbetsplatsen. Prestationslönen är antingen en resultatlön eller en ackordslön.

Vad menas med resultatlön?

En resultatlön utgår vad företaget budgeterat i tid och kostnader. Om arbetet går bättre än förväntat kan arbetslaget få en högre lön.

Vad är en ackordslön?

Arbetar du på ackord har du större möjlighet att direkt påverka din lön genom din arbetsinsats. Du och dina arbetskamrater tar ett större ansvar för att planera arbetet och att produktionen löper på utan hinder. Det betyder ofta att lönen ökar mer i ett ackordssystem än i ett resultatlönesystem.

Byggnads rekommendation är att man räknar ut ackordslönen med hjälp av en ackordslista. Listan är parterna överens om och på så sätt blir det rättvist och transparent för både arbetslaget och företaget. Ett fungerande ackordssystem gynnar både anställda och företag. Anställda tjänar med och företag sparar tid. 

lär dig mer om olika löneformer i byggbranschen

Byggnads har olika utbildningar för dig och dina kollegor. Kontakta Byggnads i din region för mer information. 

  • Ackord - Höj din lön med ackordet (4,78 MB)

    Du som målare kan arbeta på tidlön eller ackordslön. Arbete på ackord ger dig en lön baserad på din arbetsprestation. På så sätt får även du en del av förtjänsten, om du gör ett effektivt jobb. Inte bara din arbetsgivare. Det ger dig i slutändan högre lön, semester, pensioner och sjuklön.

  • Ackord - Höj din lön med ackordet (1,01 MB)

    Du som arbetar i bygg- och installationsbranschen kan jobba på tidlön eller ackordslön. Arbete på ackord ger dig en lön baserad på din arbetsprestation. På så sätt får även du en del av förtjänsten. Inte bara din arbetsgivare. Det ger dig i slutändan högre lön, semester, pension, sjuklön och andra ersättningar.

  • Ackord - Höj din lön med ackordet (med förhandling) (1,36 MB)

    Du som arbetar i bygg- och installationsbranschen kan jobba på tidlön eller ackordslön. Arbete på ackord ger dig en lön baserad på din arbetsprestation. På så sätt får även du en del av förtjänsten. Inte bara din arbetsgivare. Det ger dig i slutändan högre lön, semester, pension, sjuklön och andra ersättningar.

Uppdaterad: