Lönehöjning och grundlöner

Lönenivåerna är reglerade i ditt kollektivavtal – mindre än så får du inte tjäna, men gärna mer! I ditt kollektivavtal finns det dessutom inskrivet att din lön ska höjas varje år.

Visste du att utan kollektivavtal är det upp till företaget du jobbar på att bestämma om de tycker att du ska få en lönehöjning? I Sverige finns ingen lag som säger att din lön ska höjas varje år. Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal garanteras du en viss procents höjning av din lön varje år utefter hur Byggnads och arbetsgivarorganisationerna förhandlat.

Du kan läsa mer om vad som gäller lönehöjning i just din bransch i ditt kollektivavtal.

Grundlöner inom Byggnads

Tack vare kollektivavtalet finns det alltid en minsta gräns för vad du får tjäna. I kollektivavtalen under respektive kapitel om grundlön kan du utläsa ditt kollektivavtals lönenivåer.

Minimilön när det inte finns kollektivavtal

I Sverige finns inga lagar om minimilöner. Om företaget du jobbar på inte har kollektivavtal finns ingen nedre gräns för hur låg lön arbetsgivaren kan sätta. Arbetsgivaren behöver därför bara hitta någon som är villig att jobba för den låga lönen. Så om du letar jobb, se till att företaget har kollektivavtal. Om företaget inte har kollektivavtal ska du absolut jämföra den lön de erbjuder mot fackets rekommenderade lägsta lön.

Har du frågor om din lön?

Vill du veta mer om vad som gäller din lön, marknadsmässiga löner eller ta reda på om arbetsgivaren du sökt arbete hos har kollektivavtal? Då kan du kontakta Byggnads Nu! eller din region så hjälper vi dig.

Uppdaterad: