Medlemsavgift 2018, Mälardalen

AvgiftsklassTimlön*Löneintervall
(kr/mån)
MedlemsavgiftTotalt
(med a-kassa)
1 193– 33 500– 566 676
2 146–192 25 400–33 499 508 618
3 132–145 23 000–25 399 466 576
4 120–131 20 800–22 999 426 536
5 106–119 18 400–20 799 385 495
6 99–105 17 300–18 399 254 364
7 53–98 9 300–17 299 254 364
8 0–52 0–9 299 51 161
9 Avgiftsbefriade (gymnasieelever)    

* Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 timmar per månad.

Regionsavgift

Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I den ovan angivna medlemsavgiften är din regionsavgift inbakad.

A-kassan

Grundavgiften till a-kassan är 110 kr för dig som är medlem i Byggnads.

Ändra din inkomstuppgift

Kom ihåg att ändra din inkomstuppgift till Byggnads om du får ändrad inkomst, blir arbetslös eller långtidssjukskriven. (Anmälan gäller från den dagen du anmäler och alltså inte bakåt i tiden.)

Uppdaterad: