Medlemsavgift 2018, MellanNorrland

AvgiftsklassTimlön*Löneintervall
(kr/mån)
MedlemsavgiftTotalt
(med a-kassa)
1 193– 33 500– 567 677
2 146–192 25 400–33 499 509 619
3 132–145 23 000–25 399 467 577
4 120–131 20 800–22 999 427 537
5 106–119 18 400–20 799 386 496
6 99–105 17 300–18 399 255 365
7 53–98 9 300–17 299 255 365
8 0–52 0–9 299 51 161
9 Avgiftsbefriade (gymnasieelever)    

* Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 timmar per månad.

Regionsavgift

Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I den ovan angivna medlemsavgiften är din regionsavgift inbakad.

A-kassan

Grundavgiften till a-kassan är 110 kr för dig som är medlem i Byggnads.

Ändra din inkomstuppgift

Kom ihåg att ändra din inkomstuppgift till Byggnads om du får ändrad inkomst, blir arbetslös eller långtidssjukskriven. (Anmälan gäller från den dagen du anmäler och alltså inte bakåt i tiden.)

Uppdaterad: