Medlemsavgift 2019, MellanNorrland

AvgiftsklassTimlön*Löneintervall
(kr/mån)
MedlemsavgiftTotalt
(med a-kassa)
1 193– 33 500– 577 687
2 142–192 24 700–33 499 518 628
3 128–141 22 300–24 699 475 585
4 116–127 20 100–22 999 434 544
5 53–119 9 300–20 099 259 369
6 0–52 0–9 299 52 162
7 Avgiftsbefriade (gymnasieelever, vuxenelever, viss militärtjänstgöring)

* Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 timmar per månad.

Regionsavgift

Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I den ovan angivna medlemsavgiften är din regionsavgift inbakad.

A-kassan

Grundavgiften till a-kassan är 110 kr för dig som är medlem i Byggnads.

Ändra din inkomstuppgift

Kom ihåg att ändra din inkomstuppgift till Byggnads om du får ändrad inkomst, blir arbetslös eller långtidssjukskriven. (Anmälan gäller från den dagen du anmäler och alltså inte bakåt i tiden.)

Uppdaterad: