Medlemsavgift 2022, Öst

Avgiftsklass Timlön* Löneintervall
(kr/mån)
Medlemsavgift Totalt
(med a-kassa)
1 208– 36 000– 607 744
2 153–207 26 600–35 999 544 681
3 138–152 24 000–26 599 495 632
4 125–137 21 800–23 999 454 591
5 57–124 9 900–21 799 272 409
6 0–56 0–9 899 55 192
7 Avgiftsbefriade (gymnasieelever, vuxenelever, viss militärtjänstgöring)

* Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 timmar per månad.

Regionsavgift

Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I den ovan angivna medlemsavgiften är din regionsavgift inbakad.

A-kassan

Grundavgiften till a-kassan är 137 kr för dig som är medlem i Byggnads.

Ändra din inkomstuppgift

Kom ihåg att ändra din inkomstuppgift till Byggnads om du får ändrad inkomst, blir arbetslös eller långtidssjukskriven. (Anmälan gäller från den dagen du anmäler och alltså inte bakåt i tiden.)

Uppdaterad: