Medlemsavgift 2020, Öst

AvgiftsklassTimlön*Löneintervall
(kr/mån)
MedlemsavgiftTotalt
(med a-kassa)
1 197– 34 200– 588 698
2 145–196 25 200–34 199 528 638
3 131–144 22 800–25 199 484 594
4 119–130 20 500–22 799 442 552
5 54–118 9 500–20 499 263 373
6 0–53 0–9 499 53 163
7 Avgiftsbefriade (gymnasieelever, vuxenelever, viss militärtjänstgöring)

* Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 timmar per månad.

Regionsavgift

Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I den ovan angivna medlemsavgiften är din regionsavgift inbakad.

A-kassan

Grundavgiften till a-kassan är 110 kr för dig som är medlem i Byggnads.

Ändra din inkomstuppgift

Kom ihåg att ändra din inkomstuppgift till Byggnads om du får ändrad inkomst, blir arbetslös eller långtidssjukskriven. (Anmälan gäller från den dagen du anmäler och alltså inte bakåt i tiden.)

Uppdaterad: