Medlemsavgift 2018, Skåne

AvgiftsklassTimlön*Löneintervall
(kr/mån)
MedlemsavgiftTotalt
(med a-kassa)
1 193– 33 500– 572 682
2 146–192 25 400–33 499 514 624
3 132–145 23 000–25 399 472 582
4 120–131 20 800–22 999 432 542
5 106–119 18 400–20 799 391 501
6 99–105 17 300–18 399 257 367
7 53–98 9 300–17 299 257 367
8 0–52 0–9 299 51 161
9 Avgiftsbefriade (gymnasieelever)    

* Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 timmar per månad.

Regionsavgift

Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I den ovan angivna medlemsavgiften är din regionsavgift inbakad.

A-kassan

Grundavgiften till a-kassan är 110 kr för dig som är medlem i Byggnads.

Ändra din inkomstuppgift

Kom ihåg att ändra din inkomstuppgift till Byggnads om du får ändrad inkomst, blir arbetslös eller långtidssjukskriven. (Anmälan gäller från den dagen du anmäler och alltså inte bakåt i tiden.)

Uppdaterad: